Viete, čo je pri vystavovaní šperkových rekvizít najdôležitejšie?

Umenie vystavenia šperkov

Vystavovanie šperkov je vizuálna marketingová technika, ktorá sa opiera o rôzne zobrazovacie priestory, využíva rôzne rekvizity, umelecké diela a doplnky a spája kultúru, umenie, vkus, módu, osobnosť a ďalšie prvky založené na umiestnení štýlu produktu prostredníctvom rôznych prezentačných zručností, aby plne vyjadrila funkčnosť, vlastnosti, štýl produktu alebo téma predajnej aktivity.

vystavenie šperkových rekvizít

 

Ako zobraziť počítadlá šperkov?

Šperky sú bohaté a rozmanité.Ako prezentovať najlepšiu stránku šperku a zladiť ho, môžete začať z nasledujúcich aspektov.

1. Téma pultu vystavenia šperkov

Hlavné rozloženie a zobrazenie pultu by malo byť jasné a jasné na prvý pohľad a v celkovom efekte displeja by spotrebitelia mali cítiť štýl značky a umiestnenie produktu.Téma sa mení so zmenami festivalov a propagačných aktivít.Počas procesu zmeny by mal celkový efekt zobrazenia spotrebiteľom jasne ukázať hlavnú propagáciu festivalu, hlavné kategórie a konkrétny obsah propagačných aktivít.Samozrejme, že vystavenie šperkov musí pravidelne znovu vystavovať alebo meniť produkty podľa štýlu produktu, aby dodali nejakú sviežosť.

Pult na vystavenie šperkov

 

2. Farby počítadla na vystavenie šperkov

Usporiadaná farebná téma môže dať celej špeciálnej udalosti výraznú tému, usporiadané vizuálne efekty a silný vplyv.V displejoch sa farby často používajú na zjednotenie zamerania alebo na vytvorenie vyváženého efektu vystavenia produktov, aby zákazníci mali pocit rytmu, koordinácie a hierarchie a mohli ľahko nájsť cieľové produkty.

Pult na vystavenie šperkov

 

3. Princíp rovnováhy pultov vystavenia šperkov

V súlade s psychologickou orientáciou ľudí vedie k vizuálnej harmónii, stabilite, poriadku a jednoduchosti.Princíp rovnováhy možno použiť na usporiadanie produktov usporiadaným spôsobom a poskytovanie konzistentných vizuálnych efektov.Okrem toho by počas procesu vystavenia mali byť všetky aspekty šperkov zvýraznené cieleným spôsobom, aby sa vyjadrili predajné vlastnosti šperkov.Všeobecné spôsoby zobrazenia zahŕňajú: ľavo-pravú symetrickú kompozíciu, rytmickú kompozíciu, harmonickú kompozíciu, ľavo-pravé asymetrické zobrazenie a trojuholníkové zobrazenie.

pulty na vystavenie šperkov

 

4.Problémy, ktorým treba venovať pozornosť pri vystavovaní klenotníctva:

1) Boli kategórie produktov zhrnuté a súvisiace šperky zobrazené súvislým spôsobom?

2) Sú materiály a vzory usporiadané tak, aby sa dali ľahko rozlíšiť?

3) Keď sa používa objemový displej, zobrazuje sa chaoticky?

4) Je príliš veľa tovaru umiestnených mimo dosahu?

 

5. Umiestnenie počítadla šperkov

Určite štýl a stupeň rozloženia a zobrazenia počítadla šperkov.Rozloženie, štýl a trieda displeja by mali byť v súlade so štýlom a triedou celého obchodu.Ako špičkový butikový obchod s klenotmi by mal displej zdôrazniť luxus a výnimočnosť a zdôrazniť umeleckú atmosféru.V klenotníctvach zameraných na širokú verejnosť by však vystavenie produktov malo byť bohaté a detailné, aby mali spotrebitelia pocit, že si to môžu dovoliť a že je to cenovo dostupné.

Polohovanie pultu na šperky

 

6. Svetelné efekty pre vystavenie šperkov

Čím viac si všímate detaily, tým ľahšie zapôsobíte na zákazníkov.V klenotníctve sú svetelné efekty obzvlášť dôležité.Ožarovanie svetlom môže zvýšiť farebný efekt a štruktúru produktu.Ak sa svetlo odráža od skla alebo lesklých predmetov, môže to zvýšiť sofistikovanosť a ušľachtilosť produktu.

 

Šperky sú veda a umenie.V súčasnosti majú spotrebitelia čoraz silnejšie vizuálne potreby.Ak pulty so šperkami nevykonajú zmeny, spotrebitelia sa budú nudiť.Je nevyhnutné aktualizovať zobrazenie počítadiel.

Osvetlenie vystavenia šperkov

 

 

 

 

 

 

 

 


Čas odoslania: 21. decembra 2023